O mnie

Jestem neurologopedą, filologiem polskim, nauczycielem. Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie na kierunku filologia polska, specjalność logopedia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, a także studia podyplomowe Krakowskiej Akademii na kierunku neurologopedia z elementami tyflologopedii. Moja fascynacja możliwościami ludzkiego mózgu rozpoczęła się na studiach licencjackich i trwa do dziś. Poza logopedią zajmuję się kaligrafią, zarówno szkolną, jak i pozostałymi jej odmianami. W swojej pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystuję kaligrafię jako element terapii logopedycznej. Dla Krakowskiej Szkoły Kaligrafii, Iluminatorstwa i Dziedzin Pokrewnych opracowałam autorski program terapii logopedycznej w ujęciu kaligraficznym, który jest wykorzystywany w pracy z dziećmi z dysleksją. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyłam pracując w krakowskich i podkrakowskich przedszkolach oraz w Oddziale Małopolskim Polskiego Czerwonego Krzyża. Obecnie pracuję w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu, gdzie na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej zajmuję się m.in terapią dysfagii, rehabilitacją i usprawnianiem mowy po incydentach neurologicznych.

Szkolenia i kursy:

  • Szkolenie podstawowe z metody MAKATON
  • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej /cz.1/
  • AAC – wspomaganie i alternatywne metody porozumiewania się osób ze specjalnymi potrzebami w komunikacji
  • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii – moduł 1 i moduł 2
  • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
  • Manipulacje ustno-twarzowe – techniki usprawniające narządy mowy  i redukujące ból
  • Szkolenie z zastosowania elementów strategii PNF w terapii logopedycznej osób z uszkodzeniami OUN
  • Udział w konferencji „Interdyscyplinarne aspekty neurorehabilitacji osób dorosłych”
  • Seminarium – Logopedia śląska w badaniach naukowych i praktyce.

Adres

Nowy Sącz / Nawojowa
Nowy Targ

Kom.

+48 662 625 157

E-mail

gabinet@filarymowy.pl

Social Media

FacebookGoogle+RSS