Oferta

Diagnoza logopedyczna – określenie problemów językowych dziecka/dorosłego w odniesieniu do sfer poznawczych człowieka, określenie opanowania języka; na podstawie wyników badania powstaje indywidualny program terapeutyczny.

Terapia logopedyczna:

 • terapia afazji dorosłych;

 • terapia dyzartrii;
 • terapia dysfagii;
 • terapia osób dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi;

 • zaburzeń komunikacji językowej w takich zaburzeniach jak:

 • afazja u dzieci, afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji;

 • alalia;

 • opóźnienie rozwoju mowy;

 • Zespoły genetyczne (m.in. Zespół Downa, Zespół łamliwego chromosomu, zespół Retta, kraniosynostozy);

 • wad wymowy – terapia prowadzona wg szkoły śląskiej logopedii; mając na uwadze ogromny wpływ budowy aparatu artykulacyjnego oraz sprawności poszczególnych jego elementów podstawą diagnozy logopedycznej jest badanie wędzidełka podjęzykowego, a także sprawdzenie ruchomości narządów oraz sprawdzeniu słuchu fonemowego; terapia wad wymowy obejmuje wywoływanie głosek, ich utrwalanie i automatyzowanie, a także m.in. ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej;

 • dysleksji terapia logopedyczna w ujęciu kaligraficznym – zajęcia dedykowane tym dyslektykom, u których największym problemem jest piękne i wyraźne pismo (dysgrafia, dysortografia); program terapeutyczny obejmujący wszystkie podstawowe elementy terapii logopedycznej dyslektyków został wzbogacony elementami kaligrafii, dzięki czemu oprócz zdobywania i usprawniania kompetencji językowych, Twoje dziecko będzie miało możliwość ćwiczenia charakteru pisma, grafii oraz ortografii.

 

Wczesna interwencja logopedyczna – zajęcia dedykowane najmłodszym, zwłaszcza przedwcześnie narodzonym maluszkom oraz ich Rodzicom, którzy chcą stymulować i kontrolować prawidłowy rozwój ich pociech już od narodzin. Zajęcia prowadzone w formie zabawy rozwijają funkcje wzrokowe (skupianie wzroku, wodzenie wzorkiem za przedmiotem), słuchowe (identyfikowanie miejsca słyszanego dźwięku, identyfikacja wydawanych przez siebie dźwięków i dźwięków osób z otoczenia), ruchowe (kontrola odruchów zanikających i pojawiających się takich jak np. odruch Babińskiego, odruch MORO, odruch Palmara), manualne (monitorowanie pojawiania się kolejnych postaci chwytów w rozwoju dziecka).

Zajęcia dodatkowe:
 • warsztaty kaligrafii szkolnej – warsztaty dedykowane wszystkim tym, którzy chcą by ich dziecko poznało piękno kaligrafii, a przede wszystkim wykorzystało terapeutyczne oddziaływania nauki pięknego pisania, a w szkole popisało się pięknymi, kształtnymi literami;

 • warsztaty emisji głosu – zajęcia zarówno dla dzieci, jak i dorosłych (nauczycieli, dziennikarzy, prezenterów, aktorów); dla grup i osób indywidualnych, którzy na co dzień pracują głosem; zajęcia obejmują m.in. ćwiczenia prawidłowego oddychania, ćwiczenia miękkiego nastawienia głosu, technikę przygotowania tekstu odczytywanego publicznie;

 • wczesna nauka czytania – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną; zajęcia prowadzone grupowo i indywidualnie.

 

Adres

Nowy Sącz / Nawojowa
Nowy Targ

Kom.

+48 662 625 157

E-mail

gabinet@filarymowy.pl

Social Media

FacebookGoogle+RSS